Rega

Rega er et brancheinitiativ og et samarbejde mellem restauratører, som ønsker at løfte kvaliteten af deres arbejde med samfundsansvarlighed. Initiativet bygger på tre budskaber; respekt for menneskerettigheder, beskyttelse af miljøet og et ønske om at forebygge korruption. Et initiativ, der taler til vores kultur, og som hjælper os med at få skabt en best practice, der klarlægger både, hvordan restaurationsbranchen bedst driver en ansvarlig og bæredygtig virksomhed, og hvordan man som branche kan samarbejde om et fælles initiativ med samfundsansvar i fokus.