Ansvarlighed

Hos Pluto Group anerkender vi, at vi bærer et stort ansvar i forhold til de sociale, økonomiske og klimamæssige udfordringer, vi oplever i dag – men vi ser også en stor mulighed for at påvirke udfordringerne positivt. Vi lægger vægt på, at vores arbejde med bæredygtighed er forankret i vores virksomhed på alle niveauer og det er en kerneværdi for os, at der er gennemsigtighed og ansvarlighed i den måde, vi driver forretning på.

HVAD GØR VI?

Som grundlag for alt, hvad vi foretager os, overholder national lovgivning. Vi er bevidste om vores samfundsansvar; om vores ansvar for social, miljømæssig og økonomiske bæredygtighed. Vi har forpligtet os til FN’s Global Compacts ti principper, og vi gør disse operationelle ved at anvende den globale minimumsstandard for samfundsansvar: FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv og OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Vi vil løbende identificere, forebygge og afbøde potentielle negative indvirkninger, som vi måtte forårsage eller bidrage til, på internationale kerneprincipper for menneskerettigheder, miljø og antikorruption.

HVAD FORVENTER VI AF ANDRE?

Vi forventer af vores medarbejdere, at de i deres daglige arbejde vil handle i overensstemmelse med denne politik og dermed bistå os med at leve op til vores forpligtelse. Vi forventer, at de søger at forebygge eller afbøde negative indvirkninger, og at de rejser evt. bekymringer for dette med deres ledelse.

Vi forventer af vores forretningsrelationer, at de ligeledes efterlever den globale minimumsstandard for samfundsansvaret, som er gengivet i denne politik. Vi vil over for vores forretningsrelationer tydeliggøre vores forventning om, at de søger at forebygge negative indvirkninger på menneskerettigheder, miljøet og antikorruption, og at de adresserer faktiske negative indvirkninger, skulle de opstå. Bliver vi opmærksomme på utilsigtede væsentlige negative indvirkninger hos vores forretningsrelationer eller i vores værdikæde, vil vi bruge eller opbygge påvirkningskraft til at få den pågældende virksomhed til at håndtere disse og demonstrere respekt internationale kerneprincipper for menneskerettigheder, miljø og antikorruption.

FORANKRING AF SAMDFUNDSANSVAR I ALT HVAD VI GØR

Vores politik er offentlig tilgængelig og formidles både internt og eksternt. For at afspejle den løbende implementering af denne politik, vil vi revidere denne politik hvert andet år.

Hos Pluto Group anerkender vi, at vi bærer et stort ansvar i forhold til de sociale, økonomiske og klimamæssige udfordringer, vi oplever i dag – men vi ser også en stor mulighed for at påvirke udfordringerne positivt. Vi lægger vægt på, at vores arbejde med bæredygtighed er forankret i vores virksomhed på alle niveauer og det er en kerneværdi for os, at der er gennemsigtighed og ansvarlighed i den måde, vi driver forretning på.

HVAD GØR VI?

Som grundlag for alt, hvad vi foretager os, overholder national lovgivning. Vi er bevidste om vores samfundsansvar; om vores ansvar for social, miljømæssig og økonomiske bæredygtighed. Vi har forpligtet os til FN’s Global Compacts ti principper, og vi gør disse operationelle ved at anvende den globale minimumsstandard for samfundsansvar: FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv og OECD’s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Vi vil løbende identificere, forebygge og afbøde potentielle negative indvirkninger, som vi måtte forårsage eller bidrage til, på internationale kerneprincipper for menneskerettigheder, miljø og antikorruption.

HVAD FORVENTER VI AF ANDRE?

Vi forventer af vores medarbejdere, at de i deres daglige arbejde vil handle i overensstemmelse med denne politik og dermed bistå os med at leve op til vores forpligtelse. Vi forventer, at de søger at forebygge eller afbøde negative indvirkninger, og at de rejser evt. bekymringer for dette med deres ledelse.

Vi forventer af vores forretningsrelationer, at de ligeledes efterlever den globale minimumsstandard for samfundsansvaret, som er gengivet i denne politik. Vi vil over for vores forretningsrelationer tydeliggøre vores forventning om, at de søger at forebygge negative indvirkninger på menneskerettigheder, miljøet og antikorruption, og at de adresserer faktiske negative indvirkninger, skulle de opstå. Bliver vi opmærksomme på utilsigtede væsentlige negative indvirkninger hos vores forretningsrelationer eller i vores værdikæde, vil vi bruge eller opbygge påvirkningskraft til at få den pågældende virksomhed til at håndtere disse og demonstrere respekt internationale kerneprincipper for menneskerettigheder, miljø og antikorruption.

FORANKRING AF SAMDFUNDSANSVAR I ALT HVAD VI GØR

Vores politik er offentlig tilgængelig og formidles både internt og eksternt. For at afspejle den løbende implementering af denne politik, vil vi revidere denne politik hvert andet år.

COP RAPPORTERING

Som en del af FN’s Global Compact forpligter vi os som virksomhed til at udfærdige en årlig Communication on Progress (COP)-rapport, der beskriver og dokumenterer vores arbejde med Global Compacts Ti Principper. I finder vores COP-rapporter her:

FEEDBACK

Vi vil gerne høre, hvad du har på hjertet!
Hos Pluto Group tager vi vores samfundsansvar alvorligt, og vi søger hele tiden at forbedre os, når det kommer til ansvarlighed!


Vi ønsker at respektere dine og andres rettigheder, skåne miljøet og drive en fair forretning uden korruption. Så har du oplevet eller set noget, som du mener, vi bør vide, f.eks. diskrimination eller chikane eller ift. kvaliteten af den mad, vi serverer? Eller ser du, at vi kan forbedre os på andre områder inden for bæredygtighed, f.eks. ift. madspild og emballage? Så hører vi meget gerne fra dig.
 
Vi tager alle henvendelser alvorligt og vil svare inden for 7 dage.
 
Send os en mail på: info@restaurantmaison.dk med emnet: FEEDBACK
 
For bedst at håndtere din henvendelse vil vi meget gerne i dialog med dig, og derfor er din henvendelse ikke anonym, men den er fortrolig. Din information bliver kun delt med personer, der er direkte involveret i håndteringen af henvendelsen, medmindre vi får samtykke til andet.